Monthly Archives: October 2016

Srdeční rytmus

Rytmus srdce nám poskytuje důležité informace o funkčním stavu celého organismu. Na základě výsledků pulsové diagnostiky (analýzy pulsu) zhodnotím funkční stav člověka a výchozí možnosti adaptace organismu pacienta, tj. jednodušeji řečeno, zhodnotím jeho úroveň zdraví a doporučím mu maximálně efektivní a účinné potraviny, éterické oleje a bylinky s přihlédnutím k jeho individuální konstituci a možným odchylkám v jeho zdravotním stavu.

Při své práci využívám jak moderní vědecké poznatky, tak i znalosti, které jsou vlastní tradiční medicíně. Právě jejich kombinování umožňuje provádět nejkomplexnější diagnostiku stavu člověka, hodnotit celkovou úroveň zdraví a analyzovat funkci každého orgánu a soustavy.